Aktualności

Katyń 1940 - symbol hekatomby narodu polskiego

Data publikacji 23.11.2023

W 2023 roku przypada 80. rocznica ujawnienia przez Niemców informacji o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów, zamordowanych przez sowieckie NKWD na mocy decyzji Biura Politycznego KPZS oraz 30. rocznica otwarcia i poświecenia Grobu Policjanta Polskiego w Katowicach, który jest Miejscem Pamięci Narodowej.

Ujawnienie Zbrodni Katyńskiej 1943 - 2023

13 kwietnia 1943 roku berlińskie radio podało informację o odkryciu w katyńskim kompleksie, masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD.

17 kwietnia 1943 roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie tej sprawy. Jednocześnie z taką prośbą zwrócili się Niemcy do tej organizacji.

Rząd polski od dłuższego czasu poszukiwał zaginionych w ZSRR polskich jeńców i domagał się wyjaśnień od sowietów, co dzieje się z tymi ludźmi. Reakcją, ówczesnych władz sowieckich na ujawnienie zbrodni, było zerwanie stosunków z Polską w nocy z 25 / 26 kwietnia 1943 roku. Sowieci oskarżali polski rząd o współpracę z III Rzeszą Niemiecką.

Sprawa odkrycia grobów pod Smoleńskiem posłużyła więc jako pretekst do zerwania kontaktów z polskim rządem w Londynie, który domagał się m.in. uznania za obowiązującą granicy Rzeczypospolitej sprzed wybuchu wojny, podczas gdy sowiecki zamierzali zająć wschodnie ziemie II RP. Alianci zachowali w tej sprawie milczenie, w imię współdziałania ze Związkiem Radzieckim.

Prawda o zbrodni bardzo długo była ukrywana, a wręcz zakłamywana. Dopiero w 1990 roku Prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przyznał, że mordu dokonali Rosjanie w 1940 roku i jest to jedna z cięższych zbrodni stalinizmu. W 1992 roku Prezydent Rosji Borys Jelcyn zadecydował o udostępnieniu stronie polskiej  dokumentów na temat Zbrodni Katyńskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 listopada 2007 roku przyjął poprzez aklamację uchwałę, która głosi - W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 

Grób Policjanta Polskiego 1993 - 2023

Z inicjatywy Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, we wrześniu 1993 roku powstał Grób Policjanta Polskiego – „Małe Miednoje”. Zgodnie Ustawą z 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych, grób jest grobem wojennym o statusie Miejsca Pamięci Narodowej.