Płaskorzeźba "Gloria Victis"

Płaskorzeźba "Gloria Victis"

Czy można przedstawić męczeństwo i patriotyczną postawę zamordowanych na sowieckiej ziemi polskich policjantów, cześć dla ich pamięci, prośbę o modlitwę, a także przesłanie do współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków o nakazie trwania w wolności na dwóch metrach kwadratowych płaskorzeźby z brązu? 
Taki cel postawili sobie członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. i policjanci III RP w roku 2002. Realizując misję upamiętniania prawdy o zbrodniach sowieckiego reżimu na polskich patriotach postanowiono ufundować Tablicę upamiętniającą męczeńską śmierć trzynastu tysięcy pomordowanych i poległych za wschodnią granicą Polski funkcjonariuszy Policji Państwowej i umieścić ją w miejscu szczególnym dla Polski - w Częstochowskim Sanktuarium, gdzie bije serce narodu i gdzie zawsze byliśmy wolni.

Nad tą piękną ideą honorowy patronat objęli najwyżsi dostojnicy Kościoła i przedstawiciele centralnych władz w Polsce. Środki na to przedsięwzięcie pozyskano z "cegiełek" rozprowadzonych w środowisku policyjnym i Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939r.

W marcu 2002 roku reprezentacja fundatorów: Witold Banaś, (prezes Stowarzyszenia), Romuald Stępniewski (Komenda Główna Policji) i Iwona Sułkowska (członek Zarządu Stowarzyszenia) spotkali się z przedstawicielami Ojców Paulinów w Jasnogórskim Klasztorze w celu omówienia szczegółów związanych z umiejscowieniem i odsłonięciem Tablicy w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej. 
Ojcowie Paulini przyjęli reprezentantów ze szczególną życzliwością i wysłuchali historii tragicznych losów funkcjonariuszy II RP i ich rodzin od 17 września 1939 roku. Ustalono, że poświęcenie Tablicy przez Ojca Świętego nastąpi w czasie pobytu jego Świątobliwości w Polsce w sierpniu 2002. Uroczystość związana z odsłonięciem Tablicy i ogólnopolską pielgrzymką policjantów na Jasną Górę zaplanowano na 29 września 2002 w Dniu Patrona Policji - Archanioła Michała.

Od maja 2002 roku trwały prace związane z projektem tablicy i jej wykonaniem. Na czele Komitetu Wykonawczego, w skład którego weszli: Witold Banaś, Romuald Stępniewski, Iwona Sułkowska i Zygmunt Kowalczyk (podreferendarz BK i Sz KGP), stał Antoni Duda, przewodniczący KKW NSZZ Policjantów.
Członkowie tego komitetu, opracowując treść napisu na tablicy, mieli świadomość historycznej odpowiedzialności przed wszystkimi, którzy wsparli ideę upamiętnienia policjantów bestialsko rozstrzelanych przez NKWD. Ostatecznie uzgodniono następujący tekst:

"Odrąbani od pnia, wierni do końca Polsce, 
zamordowani w milczeniu i kłamstwie.
Odrzuceni jak kamień,
a jednak z nich wyrosną liście zielone 
i pamięć krzepnie węgielna.

Niech nakaz Honoru, Wolności,
Prawa i Sprawiedliwości 
przejmują wszystkie pokolenia.
Przez wstawiennictwo 
Jasnogórskiej Marii Panny 
prośmy Jej Syna 
o miłosierdzie dla wszystkich 
wiernych do końca Polsce.

GLORIA VICTIS.

13 tysiącom Policjantów II Rzeczypospolitej – jeńcom Wojennym zgładzonym 
przez sowieckich komunistów od 17 września 1939 roku.

MEDHOE."

Tablica - płaskorzeźba przedstawia Chrystusa na krzyżu pochylonego nad otwartym grobem ze szczątkami zamordowanych w Ostaszkowie policjantów. Po obu stronach krzyża widnieje wizerunek cmentarza wojennego w Miednoje, wybudowanego w miejscu zbiorowych dołów śmierci ekshumowanych w latach dziewięćdziesiątych. W dolnej części tablicy są usytuowane relikwie - pamiątki znalezione w dołach ekshumacyjnych i odlew charakterystycznej czapki policyjnej z czasów II RP.

Tablicę poświęcił Jan Paweł II w czasie Mszy Świętej 18 sierpnia 2002 roku na krakowskich Błoniach. W wygłoszonej homilii Ojca Świętego, poświęconej miłosiernej miłości Boga, znalazły się słowa odnoszące się także i do tego ludobójstwa, którego pamięć utrwali przekaz wykuty w brązie na płaskorzeźbie: "... wiek dwudziesty, (...), naznaczony był w szczególny sposób misterium nieprawości" . Rodziny jeńców Ostaszkowa i współcześni policjanci - spadkobiercy tradycji Policji II RP - w obliczu posępnych prawd odkrywanych w zbiorowych mogiłach i dokumentach zbrodni NKWD, doświadczają szczególnie głęboko wezwanie do miłosierdzia płynące z nauczania Papieża ...

Umieszczenie Tablicy przed wizerunkiem Czarnej Madonny oznacza zawierzenie Jej opiece pamięci o męczeństwie Policjantów II RP.
Stanowi wymowne świadectwo naszego hołdu pomordowanym i trwały ślad - zobowiązanie do utrwalenia w świadomości następnych pokoleń tej części naszej narodowej tożsamości.

Powrót na górę strony